نویسنده - tuyetdieter6309

مشخصات رک های دیواری

وزن کم و ساختارمحکم مجهز به سیستم پین فنری جهت سهولت جداسازی درب جلو درب جلو شیشه ای با فریم فلزی مستحکم عمق کافی برای نصب انواع مختلف تجهیزات شبکه مانند انواع سوئیچ و غیره سیستم قفل سوئیچی جهت جلو گیری از دسترسی غیر مجاز  شیارهای تهویه هوا...

بیشتر بدانید ...